Minna Canthin ja tasa-arvon päivän luento: Väitöskirjatutkija Milla Saarinen, Jyväskylän yliopisto

”Naisista saattaa helposti tuntua, että vuosi on mennyt hukkaan, jos he eivät hiihdä kilpailuissa kovempaa”: Hiihtovalmentajien näkemyksiä urheilijoiden kaksoisurien sukupuolittuneeseen rakentumiseen

Esittelen esityksessä väitöskirjani viimeisen artikkelin, joka käsittelee valmentajien diskursiivisesti rakentuneita käsityksiä heidän urheilijoidensa urapoluista ja näiden urapolkujen sukupuolittumiseen johtavista tekijöistä. Tutkimuksessa löysimme esimerkiksi, että vaikka Suomea usein pidetään hyvin tasa-arvoisena maana, ovat urheilussa vallitsevat sukupuolihierarkiat meillä edelleen hyvin vahvoja: Valmentajat esimerkiksi pitivät naisia epäsopivampana urheilu-uralle ja rohkaisivat näitä panostamaan koulutukseen, kun taas miehiä ja heidän tapojaan tehdä asioita pidettiin hyväksyttävänä normina. Tuon esityksessä esiin myös näkemyksiä siitä, miten sukupuolten välistä tasa-arvoa on urheilussa ja liikunnassa mahdollista edistää sen eri osa-alueilla, sekä miltä esimerkiksi menneet Pekingin olympialaiset näyttävät sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta.

Milla Saarinen viimeistelee Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaansa ”Tytöt opiskelevat hiihtoleireillä poikia useammin”: Valmentajan ja sukupuolen rooli urheilijoiden kaksoisurien rakentumisessa. Väitöskirja tarkastelee valmentajan vaikutusta nuorten urheilijoiden urheilu- ja opiskelumotivaatioon sekä siihen, että miksi nämä valinnat ovat sukupuolittuneita. Nuoret naisurheilijat esimerkiksi yhä enenevässä määrin eivät tavoittele ammattilaisurheilu-uraa, vaan kokevat painetta menestyä elämän kaikilla osa-alueilla, ja panostavat miesurheilijoita enemmän opintoihinsa. Väitöskirjan kontekstina toimii niin kutsuttu kaksoisura, joka tarkoittaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämistä toisella asteella sekä korkeakoulussa. Väitöskirja on toteutettu osana psykologian laitoksen tutkimusprojektia nimeltään ”Voitto pitkällä tähtäimellä”: Kohti psykososiaalista kestävyyttä nuorten urheilijoiden kaksoisurilla. Saarinen on aikaisemmin valmistunut Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteiden maisteriksi, ja tutkimusuransa ohella hän on itse ollut kilpahiihtäjä, sekä toiminut erilaisissa urheilun ja liikunnan valmennus- ja opetustehtävissä nuorten urheilijoiden parissa.

Vapaapääsyinen luento Kulttuuritalo Villa Ranassa