Teatterikone: Haluan kotiin -esitys

HALUAN KOTIIN  on forumteatteriesitys kehitysvammaisten asumisesta ja itsemääräämisoikeudesta. Esitys tehtiin Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiirin tilaamana keväällä 2021 ja sitä on sen jälkeen esitetty tilaisuuksissa eri puolella Suomea. Esitystä varten kerättiin tarinoita kehitysvammaisilta, heidän läheisiltään ja heidän kanssaan työskenteleviltä, joita hyödynnettiin esityksen käsikirjoituksessa. Esitys kertoo parikymppisestä Juusosta, joka on muuttaa vanhempien luota kehitysvammaisten palvelukotiin. Haluan kotiin -forumteatteriesitys nostaa esiin itsemääräämisoikeuteen liittyviä haasteita, vanhempien ja erityislasten suhdetta, sekä kysyy millainen on hyvä koti kehitysvammaiselle.

Forumteatteri on yleisöä osallistava teatterimuoto. Sen tarkoituksena on käsitellä, keskustella ja kokeilla miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat näyttämöllä nähtyihin tilanteisiin, jossa joku on tullut kohdelluksi väärin. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja, jotka johtavat sekä yhteisön, että yksilöiden voimaantumiseen. Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia ja siinä näyttelevät Aaro Vuotila, Annu Sankilampi ja Kirsi Sulonen.

“Koin esityksen aikana monenlaisia tunteita suuttumuksesta suruun, ahdistuksesta empatiaan. Esityksessä käytiin läpi toimintamalleja, joihin kehitysvammaiset ja autisminkirjon lasten vanhemmat joutuvat, kun yksilön tarpeet kohtaavat yhteiskunnan kovat arvot ja intressit, joissa erityistä tukea tarvitsevat ihmiset nähdään vain menoeränä. Esityksen kuluessa valahdin jotenkin mukaan prosessiin, jossa kuitenkin oli toivon näkymiä. Usko siihen, että ihminen, jopa systeemikin, voi muuttua, jos asioita käsitellään rakentavasti. Samoin oivalsin, että kukaan ei saisi jäädä yksin. Vertaistuen voima on vahva ja merkitys parhaimmillaan pelastusrengas suurten haasteiden edessä. Esityksessä, ehkä juuri sen muodon ansiosta, tuli erilaisia näkökulmia tilanteeseen, mikä oli tosi hyvä.”

-Katsojapalaute esityksestä syksyllä 2021