Historia

Historia

Arkkitehti Yrjö Blomstedt (1871–1912) oli nuorsuomalainen kansallisen kulttuurin nostaja ja kansainvälisistä taide- ja koulutusvirtauksista inspiraatiota etsinyt idealistinen ja aktiivinen uudistaja, jonka arkkitehtuurin ja ideoiden vaikutus levisi Jyväskylästä valtakunnalliselle tasolle ja kansainvälisiin yhteyksiin.

Polyteknillisestä opistosta arkkitehdiksi vuonna 1985 valmistunut Yrjö Oskari Blomstedt aloitti Jyväskylän seminaarin miesten käsityön ja piirustuksen lehtorina vuonna 1898. Hän alkoi välittömästi tehdä uudistuksia opetusohjelmiin ja ehdotuksia opetustilojen parantamiseksi. Yleisten rakennusten ylihallitus antoi vuonna 1902 uuden käsityö- ja piirustussalirakennuksen suunnittelun tehtävän Blomstedtille; piirustukset valmistuivat samana vuonna ja rakennus 1905. Koristemaalauksessa käytettiin sammakkoaihetta, josta Villa Ranan rakennus sai nykyisen nimensä 1960-luvulla.

Villa Rana on Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalueen ainutlaatuinen jugendtyylinen rakennus, ja yksi tärkeimmistä Blomstedtin suunnittelemista rakennuksista. Piirustus- ja veistosalirakennusta voidaan pitää malliesimerkkinä 1900-luvun alun eurooppalaisesta piirustuksen opetuksen oppimisympäristöstä Suomessa. Suunnittelutyössä kansallisromanttinen aate ja suomenmielisyys yhdistyvät eurooppalaiseen vuosituhannen vaihteen tyyliin. Alun perin samoilla aatteilla oli vaikutusta myös piirustus- ja veistosalissa noudatettuun pedagogiikkaan. Blomstedt omaksui opetukseensa Uno Cygnaeuksen ajatuksen koulusta, jossa oppilas kasvatetaan työn kautta työhön. Kansallisten perinteiden ohella Blomstedt piti merkittävänä myös käden työtä ja estetiikkaa.

Kansanperinteestä kiinnostunut Blomstedt oli taustavaikuttajana Jyväskylän Seminaarilaisten Kansatieteellisen Museon (nyk. Jyväskylän yliopiston tiedemuseo) perustamisessa. Yliopiston kasvitieteellinen puutarha sijaitsee Villa Ranan pihapiirissä. Blomstedt vaikutti arkkitehtina erityisesti Jyväskylän kaupunkikuvan kehittymiseen suunnittelemalla kaupunkiin monia jugendrakennuksia ja kehittämällä Jyväskylän asemakaavaa ruutukaavasta vapaampaan suuntaan. Blomstedt suunnitteli rakennuksia ympäri Suomea, ja jätti jälkensä myös kirkkoarkkitehtuuriin. Hän kuoli nuorena keuhkokuumeeseen.

Lähteet:

Työ miehen kunnia: Arkkitehti Yrjö Blomstedt Jyväskylän seminaarin lehtorina vuosina 1898-1912. Toim. Vuorinen, Pirjo

Villa Ranan rakennushistoriaselvitys, julkaisematon

www.jyu.fi