Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Kulttuuritalo Villa Ranan tilavuokrauksen yleiset vuokrausehdot

15.4.2021 (päivitetty 23.9.2021)

Vuokrausehdoissa ​Tilaaja​ tarkoittaa tilojen vuokraajaa ja ​Vuokraaja ​Jyväskylän kulttuuritalon tuki ry:tä, joka hallinnoi Kulttuuritalo Villa Ranaa.

Vuokrausehdot koskevat Kulttuuritalo Villa Ranan tilojen vuokraajia ja kaikkia kulttuuritalossa vuokrattavia tiloja.

1. Tilaajan vastuu

Vuokraaja vastaa tilojen ja niiden käytön turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, jotka Tilaajan esiintyjät tai yleisö aiheuttavat salin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vuokraamansa tilaa ja kalustoa vahingoilta. Tilaajan on ilmoitettava vuokraajalle tilaisuuden järjestelyistä vastaava vastuuhenkilö.

2. Peruutusehdot

Sähköisesti tai fyysisesti allekirjoitetun sopimuksen voi purkaa seuraavin ehdoin:

●31 vrk tai aiemmin ennen tilaisuutta 0 % vuokrasta

●30–11 vrk ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta

●10 vrk tai myöhemmin 100 % vuokrasta

3. Salit

Blomstedtin salin (2. krs) katsomossa on 84 istumapaikkaa. Katsomo on kasettikatsomo joka voidaan sulkea. Salissa saa yhtä aikaa olla läsnä 150 henkeä.

Paulaharjun salin (1. krs) katsomoon mahtuu noin 65 irtotuolia. Salissa saa yhtä aikaa olla läsnä 100 henkeä.

Irtotuoleja voi käyttää kummassakin salissa kiinteiden paikkojen lisäksi.

Käyttöehdot koskevat myös muita vuokrattavia tiloja kuten residenssiasuntoa ja ravintolatiloja.

4. Tekijänoikeusluvat

Mikäli tilaisuudessa esitetään tai tallennetaan tekijänoikeussuojattua musiikkia tai esitetään tallenteita, vastaa Tilaaja tarvittavien lupien hankkimisesta ja Teosto-maksuista.

5. Tilapäiset rakenteet, laitteet ja opasteet

Tilaaja ei ole oikeutettu tekemään vuokraamissaan tiloissa muutostöitä. Tilapäisiä rakenteita on mahdollista rakentaa ja pystyttää Vuokraajan edustajan luvalla ja valvonnassa. Tilaaja vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden purkamisesta vuokra-ajan puitteissa. Tilapäiset rakenteet eivät saa jättää pysyviä jälkiä tiloihin, esimerkiksi lattioihin tai seiniin. Ylimääräisten opasteiden tai julisteiden kiinnittämisestä tilaan on sovittava Vuokraajan kanssa. Tilaaja vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden käytöstä, turvallisuudesta sekä tarvittavista viranomaisluvista. Luvat on esitettävä Vuokraajalle kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

6. Lipunmyynti

Tilaaja järjestää tilaisuutensa lipunmyynnin sekä ovimyynnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kulttuuritalo ei järjestä lipunmyyntiä eikä välitä lippuja.

7. Henkilökunta ja tekniikka

Tekninen vastaava: Vuokraajan tarjoama tilaisuuden tekninen vastaava ​ vastaa tilaisuuksien perustekniikasta (esim. puhemikrofoni, perusvalaistus). Jos tilaisuuden laajuus tai tekniikka vaatii erillistä valvontaa tai tilaisuudessa on käytössä vaativampaa av-tekniikkaa, tilaaja voi tällöin tilata erillisen teknikon Vuokraajan kautta tai tuoda oman teknikon tilaisuuteen. Vuokraaja ei tarjoa tilaisuuksiin ​lipunmyyjiä​, ​lipuntarkastajia ​tai ​kukittajia​.

Mikäli saleissa olevia ääni- ja valolaitteita siirretään ja suunnataan uudelleen, laskutetaan Tilaajalta salin ennallistamisen vaatima teknikon työpanos (kts. hinnasto).

Tulta, vettä tai muita nesteitä sekä muita teknisiä tehosteita ei saa käyttää ilman Vuokraajan lupaa.

8. Vaatesäilytys

Tilaajalla on käytössä Villa Ranan vartioimaton vaatesäilytystila.

9. Ravintolapalvelut

Villa Ranan ravintolalla on yksinoikeus ravintolapalveluihin Villa Ranan tiloissa. Ravintola on auki tilaisuuksissa, mikäli niissä on väliaika, sekä ennen tilaisuutta ja erikseen sovittuna tilaisuuden jälkeen. Tarvittaessa ravintoloitsija järjestää tarjoiluja myös muihin kulttuuritalon tiloihin. Vuokraaja voi pyytää tarjouksen ravintolapalveluista suoraan ravintolalta, yhteystiedot: restaurant@villarana.fi

10. Takahuonetilat

Tilaajan käytettävissä on tarvittaessa Blomstedtin salin takana yksi takahuonetila sekä Paulaharjun salin yhteydessä olevat takahuonetilat. Tilaaja saa tuoda omia virvokkeitaan ja ruokatarjoiluja takahuonetiloihin. Tilaajalta toivotaan asiallista käytöstä ja pidättäytymistä alkoholinnauttimisesta pukuhuonetiloissa esityksen päätyttyäkin.

11. Langaton verkko

Tilaajalla on käytettävissä langaton vierailijaverkko.

12. Siivous

Vuokraaja huolehtii tilojen siivouksesta. Jos tilassa todetaan vuokra-ajan jälkeen normaalista siivoamisesta poikkeavaa, laskutamme likaisen työn lisän 50 €.

13. Tapahtumailmoitukset ja tiedotus

Tilaajan harkinnassa ja vastuulla on tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset yleisötapahtumista. Kulttuuritalon nettisivuilla tapahtuvaa yleisötapahtumien tiedotusta varten Tilaaja toimittaa Vuokraajalle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta esityksen tiedot sekä kuvamateriaalia. Tilaajaa suositellaan lähettämään lehdistötiedote, joka voidaan julkaista kulttuuritalon nettisivuilla, ja lisäämään tiedot Keskisuomalaisen tapahtumakalenteriin osoitteessa http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml ja Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenteriin osoitteessa https://kalenteri.jyvaskyla.fi/

14. Tilavuokrauksen käyttötarkoitus

Vuokraajalla on oikeus määritellä millaista käyttöä varten kulttuuritalo Villa Ranan tiloja vuokrataan. Mikäli Tilaajan tausta tai toiminta ei vastaa Vuokraajan ja Kulttuuritalo Villa Ranan arvoja, Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tilavaraus milloin tahansa ennen vuokra-ajan alkua tai keskeyttää tilaisuus ilman korvausvelvollisuutta.

13. Force Majeure

Jos sattuu tulipalo, vesivahinko tai muu sellainen tapahtuma, joka aiheuttaa sen, että tilat eivät tilaisuuden järjestämisajankohtana ole sellaisessa kunnossa kuin niiden käyttäminen sopimustarkoitukseen edellyttää, jos viranomaiset kieltävät tilojen käytön tai antavat määräyksiä, jotka estävät Vuokraajan luovuttamasta tiloja Tilaajan käyttöön sovitulla tavalla, tai sattuu muu näihin rinnastettava asia, joka estää Vuokraajaa luovuttamasta tiloja Tilaajalle eikä voi sovittuun vuokraan nähden kohtuullisilla kustannuksilla estettä poistaa, Vuokraaja vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, eikä se ole velvollinen korvaamaan vuokralaiselle syntyneitä tai syntyviä kustannuksia, eikä korvaamaan tälle aiheutuvaa vahinkoa tai ansionmenetystä. Vastaanotetut maksut palautetaan tällöin viivytyksettä.