Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Kulttuuritalo Villa Ranan tilavuokrauksen yleiset vuokrausehdot

15.4.2021 (päivitetty 22.5.2024)

Vuokrausehdoissa ​Tilaaja​ tarkoittaa tilojen vuokraajaa ja ​Vuokraaja ​Jyväskylän kulttuuritalon tuki ry:tä, joka hallinnoi Kulttuuritalo Villa Ranaa.

Vuokrausehdot koskevat Kulttuuritalo Villa Ranan tilojen vuokraajia ja kaikkia kulttuuritalossa vuokrattavia tiloja.

1. Tilaajan vastuu

Vuokraaja vastaa tilojen ja niiden käytön turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, jotka Tilaajan esiintyjät tai yleisö aiheuttavat salin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vuokraamansa tilaa ja kalustoa vahingoilta. Tilaajan on huomioitava myös lähialueen asutus ja huolehdittava siitä, että Vuokraajan lähinaapureille ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai meteliä erityisesti yöaikaan. Tilaajan on ilmoitettava vuokraajalle tilaisuuden järjestelyistä vastaava vastuuhenkilö.

2. Peruutusehdot

Sähköisesti tai fyysisesti allekirjoitetun sopimuksen voi purkaa seuraavin ehdoin:

●31 vrk tai aiemmin ennen tilaisuutta 0 % vuokrasta

●30–11 vrk ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta

●10 vrk tai myöhemmin 100 % vuokrasta

3. Salit

Blomstedtin salin (2. krs) katsomossa on 84 istumapaikkaa. Katsomo on kasettikatsomo joka voidaan sulkea. Salissa saa yhtä aikaa olla läsnä 150 henkeä.

Paulaharjun salin (1. krs) katsomoon mahtuu noin 75 irtotuolia. Salissa saa yhtä aikaa olla läsnä 100 henkeä.

Irtotuoleja voi käyttää kummassakin salissa kiinteiden paikkojen lisäksi.

Käyttöehdot koskevat myös muita vuokrattavia tiloja kuten residenssiasuntoa ja ravintolatiloja.

Vuokraajan edustajalla on äärimmäisessä tapauksessa oikeus tarvittaessa keskeyttää tapahtuma, jos käyttöehtoja rikotaan räikeästi.

4. Tekijänoikeusluvat

Mikäli tilaisuudessa esitetään tai tallennetaan tekijänoikeussuojattua musiikkia tai esitetään tallenteita, vastaa Tilaaja tarvittavien lupien hankkimisesta ja Teosto-maksuista.

5. Tilapäiset rakenteet, laitteet ja opasteet

Tilaaja ei ole oikeutettu tekemään vuokraamissaan tiloissa muutostöitä. Tilapäisiä rakenteita on mahdollista rakentaa ja pystyttää Vuokraajan edustajan luvalla ja valvonnassa. Tilaaja vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden purkamisesta vuokra-ajan puitteissa. Tilapäiset rakenteet eivät saa jättää pysyviä jälkiä tiloihin, esimerkiksi lattioihin tai seiniin. Ylimääräisten opasteiden tai julisteiden kiinnittämisestä tilaan on sovittava Vuokraajan kanssa. Tilaaja vastaa tilapäisten rakenteiden ja laitteiden käytöstä, turvallisuudesta sekä tarvittavista viranomaisluvista. Luvat on esitettävä Vuokraajalle kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Mikäli Tilaaja siirtää kalusteita, on kalusteet siirrettävä takaisin vuokra-ajan puitteissa. Vuokraaja laskuttaa 50 € tunti palauttamatta jääneiden kalusteiden paikalleen siirtämisestä. Kalusteiden käytöstä on sovittava etukäteen Vuokraajan kanssa. Tilaaja voi mahdollisuuksien mukaan käyttää myös talon muuta irtaimistoa kysyttyään ensin luvan paikalla olevalta talon henkilökunnalta ja sitoutuu palauttamaan lainaamansa tavarat välittömästi takaisin omalle paikalleen lainauksen tarpeen loputtua.

6. Lipunmyynti

Tilaaja järjestää tilaisuutensa lipunmyynnin sekä ovimyynnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kulttuuritalo ei järjestä lipunmyyntiä eikä välitä lippuja.

7. Henkilökunta ja tekniikka

Tekninen vastaava: Vuokraajan tarjoama tilaisuuden tekninen vastaava​ vastaa tilaisuuksien perustekniikasta (esim. puhemikrofoni, perusvalaistus). Jos tilaisuuden laajuus tai tekniikka vaatii erillistä valvontaa tai tilaisuudessa on käytössä vaativampaa av-tekniikkaa, tilaaja voi tällöin tilata erillisen teknikon Vuokraajan kautta tai tuoda oman teknikon tilaisuuteen. Vuokraaja ei tarjoa tilaisuuksiin ​lipunmyyjiä​, ​lipuntarkastajia ​tai ​kukittajia​.

Mikäli saleissa olevia ääni- ja valolaitteita siirretään ja suunnataan uudelleen, laskutetaan Tilaajalta salin ennallistamisen vaatima teknikon työpanos (kts. hinnasto).

Tulta, vettä tai muita nesteitä sekä muita teknisiä tehosteita ei saa käyttää ilman Vuokraajan lupaa.

8. Vaatesäilytys

Tilaajalla on käytössä Villa Ranan vartioimaton vaatesäilytystila.

9. Tilojen esteettömyys

Villa Ranassa on käytössä porrashissi, joilla pääsee molempiin saleihin. Ravintola ei ole esteetön. Tilaajan tulee lipunmyyntinsä tai muun tapahtumatiedotuksen yhteydessä suositella porrashissiä tarvitsevia yleisön jäseniä ottamaan yhteyttä tilaajaan etukäteen. Porrashissin käyttöön perehdytetään tarvittaessa. Porrashissin lavan koko on 800 x 1000 mm ja maksimikuorma 250 kg. Lisäksi Tilaajan kannattaa ottaa huomioon, että porrashissi ei ole pääsisäänkäynnin yhteydessä, vaan sen käyttö edellyttää lisähenkilökuntaa joko Tilaajan tai Vuokraajan taholta.

10. Ravintolapalvelut

Villa Ranan ravintolalla on yksinoikeus ravintolapalveluihin Villa Ranan tiloissa. Ravintola on auki tilaisuuksissa, mikäli niissä on väliaika, sekä ennen tilaisuutta ja erikseen sovittuna tilaisuuden jälkeen sekä pyhäpäivinä. Pyhäpäivinä ravintolan takuumyynti on 240 € (sis. alv), josta vastaa Tilaaja mikäli myynti ei yllä takuuseen. Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi Tilaajan on oltava viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtumaa yhteydessä ravintolaan, mikäli ravintolan normaaleihin aukioloaikoihin on odotettavissa muutoksia sekä tiedotettava ravintolaa, mikäli esityksessä on väliaika. Tarvittaessa ravintoloitsija järjestää tarjoiluja myös muihin kulttuuritalon tiloihin. Tilaaja voi pyytää tarjouksen ravintolapalveluista suoraan ravintolalta, yhteystiedot: restaurant@villarana.fi

11. Takahuonetilat

Tilaajan käytettävissä on tarvittaessa Blomstedtin salin takana yksi takahuonetila sekä Paulaharjun salin yhteydessä olevat takahuonetilat. Tilaaja saa tuoda omia virvokkeitaan ja ruokatarjoiluja takahuonetiloihin. Tilaajalta edellytetään asiallista käytöstä ja pidättäytymistä alkoholinnauttimisesta pukuhuonetiloissa esityksen päätyttyäkin.

Osa poistumisteistä sijaitsee takahuonetilojen välittömässä läheisyydessä. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää muita kuin vuokrattuja tiloja ja niiden takahuoneita. Vuokraajalla on oikeus laskuttaa siivous-, tilavuokra- tai mahdollisia muita kuluja, mikäli luvatonta käyttöä havaitaan.

12. Anniskelualue

Salit ovat anniskelualuetta, ja niissä ei voi nauttia omia alkoholijuomia tai omia eväitä myöskään silloin kun ravintola on kiinni. Yleisö voi viedä tapahtuman aikana saliin alkoholijuomia ja muita ravintolasta ostettuja virvokkeita, mikäli tilaaja haluaa tämän sallia. Mikäli tilaisuuteen osallistuu alaikäisiä, heille tulee varata selkeästi osoitettuna Paulaharjun salista alimmainen istumarivi tai irtotuoleja ja Blomstedtin salissa heidän tulee istua nousevasta katsomosta erillään olevilla irtotuoleilla tai muutoin erillään olevalla alueella. Tilaaja sitoutuu toteuttamaan ikärajavalvontaa tapahtumassaan yhteistyössä ravintolan henkilökunnan kanssa.

Tilaaja on velvollinen noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä valvomaan niiden toteutumista tapahtumassaan. Henkilökuntamme neuvoo tarvittaessa etukäteen ja auttaa asiassa mielellään. Mikäli Tilaajan toiminnan tai huolimattomuuden seurauksena aiheutuu seuraamuksia tai kuluja esimerkiksi viranomaisen päätöksen seurauksena, on Vuokraajalla oikeus veloittaa aiheutuneet kulut Tilaajalta täysimääräisenä.

12. Langaton verkko

Tilaajalla on käytettävissä langaton vierailijaverkko.

13. Parkkipaikka

Tilan vuokraus ei sisällä parkkipaikkaa. Villa Ranan pihassa ei ole tilapäisille vuokralaisille eikä yleisölle parkkipaikkoja lukuun ottamatta yhtä invapaikkaa. Vapaana olevista parkkipaikoista voi tiedustella vuokrauksen yhteydessä.

14. Siivous

Vuokraaja huolehtii tilojen siivouksesta. Jos tilassa todetaan vuokra-ajan jälkeen normaalista siivoamisesta poikkeavaa, laskutamme likaisen työn lisän alkaen 50 €.

15. Tapahtumailmoitukset ja tiedotus

Tilaajan harkinnassa ja vastuulla on tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset yleisötapahtumista. Kulttuuritalon nettisivuilla tapahtuvaa yleisötapahtumien tiedotusta varten Tilaaja toimittaa Vuokraajalle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta esityksen tiedot sekä kuvamateriaalia. Tilaajaa suositellaan lähettämään lehdistötiedote, joka voidaan julkaista kulttuuritalon nettisivuilla, ja lisäämään tiedot Keskisuomalaisen tapahtumakalenteriin osoitteessa http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml ja Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenteriin osoitteessa https://kalenteri.jyvaskyla.fi/

16. Tilavuokrauksen käyttötarkoitus

Vuokraajalla on oikeus määritellä millaista käyttöä varten kulttuuritalo Villa Ranan tiloja vuokrataan. Mikäli Tilaajan tausta tai toiminta ei vastaa Vuokraajan ja Kulttuuritalo Villa Ranan arvoja, Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tilavaraus milloin tahansa ennen vuokra-ajan alkua tai keskeyttää tilaisuus ilman korvausvelvollisuutta.

17. Force Majeure

Jos sattuu tulipalo, vesivahinko tai muu sellainen tapahtuma, joka aiheuttaa sen, että tilat eivät tilaisuuden järjestämisajankohtana ole sellaisessa kunnossa kuin niiden käyttäminen sopimustarkoitukseen edellyttää, jos viranomaiset kieltävät tilojen käytön tai antavat määräyksiä, jotka estävät Vuokraajan luovuttamasta tiloja Tilaajan käyttöön sovitulla tavalla, tai sattuu muu näihin rinnastettava asia, joka estää Vuokraajaa luovuttamasta tiloja Tilaajalle eikä voi sovittuun vuokraan nähden kohtuullisilla kustannuksilla estettä poistaa, Vuokraaja vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, eikä se ole velvollinen korvaamaan vuokralaiselle syntyneitä tai syntyviä kustannuksia, eikä korvaamaan tälle aiheutuvaa vahinkoa tai ansionmenetystä. Vastaanotetut maksut palautetaan tällöin viivytyksettä.