Teatterikone: Voitsä nyt kuunnella?!

Teatterikoneen forumteatteriesitys Voitsä nyt kuunnella?! on Taidetestaajille tehty esitys. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin.

Voitsä nyt kuunnella?! käsittelee kuulluksi tulemisen haastetta ja sitä kuinka aikuiset tekevät päätöksiä, jotka koskevat nuoria heiltä kuitenkaan kysymättä. Esiintyjät: Kirsi Sulonen / Annu Sankilampi, Aaro Vuotila, Helmi Huhtaniemi, Eemil Kautto.

Forumteatteri on soveltavan teatterin muoto, jossa yleisö pääsee vaikuttamaan esitykseen keskustellen ja kokeillen miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat näyttämöllä nähtyihin tilanteisiin. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään löytämään toimintamalleja, jotka johtavat sekä yhteisön, että yksilöiden voimaantumiseen.

Voitsä nyt kuunnella?! -esitykset ovat yksityisnäytöksiä kahdeksasluokkalaisille!