Toisissa tiloissa: Susisafari (lähtöpaikka)

Millaista on olla villi? Koe yöllinen kaupunki Toisissa tiloissa -kollektiivin susilauman jäsenenä!

Susisafari-teoksessa sivistynyt kaupunkitila ja kesyttämätön luonto kohtaavat yöllisessä vaellusesityksessä. Sen osallistujat kohtaavat kaupungin villin, sosiaalisen pedon näkökulmasta. Pääosassa on susi: hahmo, jonka ristiriitaisuus ei ole pelkästään vertauskuvallista. Yhtäältä susi on yksi sosiaalisesti kehittyneimmistä olennoista. Toisaalta se on myös yksi historian vihatuimmista eläimistä, johon ihmiskunta on projisoinut kaikki epätoivotut piirteensä. Miten ihmisen ja suden välinen konflikti peilautuu ihmisten välille? Tämä kysymys on olennainen maailmassa, jossa vihasta on tullut voimakas poliittinen motiivi.

Tervetuloa villiin seuraan!

Toisissa tiloissa on vuonna 2004 perustettu helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi. Toisissa tiloissa -ryhmän toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olemis- ja kokemusmuotojen kanssa, eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”. Kollektiivin päämääränä on lisätä ymmärrystä lajienvälisyydestä ja ihmiskunnan roolista osana ekologista systeemiä.

Vaellusesityksen osana on Jyväskylää syleilevää keskuspuisto, Kehä Vihreä. Yhteistyössä Jyväskylän kaupunki.

Esityksessä liikutaan kävelemällä kaupunkitilassa. Ilmoittautuneet saavat sähköposteihinsa informaatiokirjeen Susisafarista viimeistään viikko ennen esitystä. Osallistuminen on mahdollista vain ennakkoon lipunostaneille ja infokirjeen saaneille.

Lisätietoa esityksestä: https://toisissatiloissa.net/susisafari/