Väriläiskätesti

Hemu Huikon abstraktin taiteen debyyttinäyttely

Kulttuuritalo Villa Rana 1.11.-20.11.2022, avoinna ravintolan aukioloaikoina

VÄRILÄISKÄTESTI on Hemu Huikon debyyttinäyttely, joka esittelee itseoppineen taiteilijan abstrakteja maalauksia vuosilta 2020-2022. Näyttelyssä esillä olevat työt ovat Huikon mukaan ”omanlaisensa tutkielma taiteesta ja ihmisyydestä”. Mitä taide voi kertoa meille itsestämme, jos se koristeen sijaan nähdäänkin tutkimusmatkana?

Teokset pyrkivät dynaamisen viivan, liikkeen tunnun ja värin kautta tarkastelemaan ihmisyyden suhdetta elämään sekä yhteyttä toisiimme ja elämän mysteeriin, transsendenssiin*.

Teosten työstämisen aikana Huikko sukelteli analyyttisen psykologian maailmassa pohtien muun muassa persoonallisuuden rakentumisen ja identiteetin teemoja. Huikon mukaan sivellin on toiminut oivallisena instrumenttina ihmisen ajallisuuden ja rajallisuuden käsittelyssä.

Työskentelyn pohjavireenä on ollut elämää kannatteleva ilo, joka Huikon mukaan on esimerkiksi suhtautumistapa ja onnellisuuden tavoittelua kestävämpi käsite. ”Dave Lindholm kirjoittaa hyvin laulussaan Ja sinun äänesi, ”et itke aikaa vaan käytät sen.” ”Se avaa mielestäni valoisan ja sytyttävän näkökulman ihmisen osaan ja omaan aikaamme – ja voi kenties esiintyä myös yhtenä monista teosten eri tulkinnoista.”

*transsendenssi: Käsityskyvyn ja järkitiedon ylittävä mysteeri. Aistikokemuksen ylittävä, kokemuksen ja tiedon tuolla puolen oleva. Esiintyy erityisesti Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiassa.

Hemu Huikko (synt. 1987) on Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin oleva itseoppinut taidemaalari.

Taiteellisten intressiensä lisäksi Huikko viimeistelee sekä kulttuurientutkimuksen (KUMU) maisteriopintojaan että aikuiskouluttajan pedagogisia opintojaan (APO) Jyväskylän yliopistossa.

Opintojensa ohella Huikko toimii museo-oppaana ja asiakaspalvelijana yliopiston Tiedemuseossa, Näyttelykeskus Soihdussa.

Yhteydenotot:
hennamarihuikko@gmail.com
Instagram: @taidehemu