Voitsä nyt kuunnella?! -forumteatteriesitys

Voitsä nyt kuunnella?! käsittelee kuulluksi tulemisen haastetta ja sitä kuinka aikuiset tekevät päätöksiä, jotka koskevat nuoria, heiltä kuitenkaan kysymättä.

Forumteatteri on soveltavan teatterin muoto, jossa yleisö pääsee vaikuttamaan esitykseen keskustellen ja kokeillen miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat näyttämöllä nähtyihin tilanteisiin. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään löytämään toimintamalleja, jotka johtavat sekä yhteisön, että yksilöiden voimaantumiseen.

Teatterikoneen forumteatteriesitys Voitsä nyt kuunnella?! on keskisuomalaisille Taidetestaajille tehty esitys, josta on muutama avoin esitys kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esitys kestää n. 2 h